Plan E

Estem dins del termini de presentació de projectes per part dels municipis en el marc del Plan E.

Més avall us apegue tota la informació i els criteris de selecció de propostes.

A Borriol li correspon un total de 526.915 € Euros.

¿Idees? Tal vegada visite aquesta pàgina algú amb capacitat de decisió i li interessa alguna de les nostres propostes.

Grisela Soto

_____________________________________________________

El Boletín Oficial del Estado, publicó el 27-10-2009 el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que asciende a 5.000 millones de euros repartidos en función a la población de cada municipio, quedando condicionado a la dotación efectiva del fondo que se contemple en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

Borriol, con 4874 habitantes, se le asigna un total maximo de 526.915 € Euros, (87.671.279 ptas)

El Ayuntamiento de Borriol tiene de plazo para presentar sus proyectos 3 MESES DESDE EL Martes 3 de noviembre de 2009 – (3 Feb 2010).

PROYECTOS FINANCIABLES POR EL FONDO

Los proyectos que se podrán financiar con el Fondo tienen que ser de competencia municipal, de nueva planificación y de ejecución inmediata.

Las iniciativas financiables que enumera el Real Decreto-Ley engloban contratos de obras, así como contratos de suministros para el equipamiento de los edificios e instalaciones financiados por el Fondo (con un límite del 20% del coste total del proyecto), para la adquisición de equipos y sistemas de comunicaciones, así como la implantación de sistemas informáticos para impulsar el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las tipologías de iniciativas financiables se integran en los siguientes bloques:

· Las destinadas a la promoción de la actividad económica, la iniciativa emprendedora y la innovación, como parques empresariales, científicos y tecnológicos, centros de conocimiento y viveros de empresa, así como su dotación de infraestructuras para el despliegue y acceso a las redes de telecomunicaciones de nueva generación

· Las de creación, equipamiento y desarrollo y de infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico

· Las detenidas a mejorar el acceso a las redes e infraestructuras de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones fijas y móviles y a su utilización

· Las destinadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética, así como la accesibilidad y utilización de energías renovables

· Las dirigidas a promover la movilidad sostenible urbana y reforzar los modos de transporte menos contaminante, incluyendo sistemas de información de gestión automática y control, y las encaminadas a mejorar la seguridad vial

· Las destinadas a impulsar ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. Construcción, adecuación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio, de saneamiento y de infraestructuras de depuración de aguas residuales

· Las relacionadas con la gestión y tratamiento de los residuos urbanos con criterios de sostenibilidad

· Las destinadas a la recuperación y conservación de áreas naturales y masas forestales

· Las de prevención y detección de incendios y la limpieza y conservación de las masas forestales, zonas de especial relevancia natural y bosques de ribera

· La construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros educativos

· La adecuación, rehabilitación o mejora de edificios de propiedad municipal para la atención a personas en situación de dependencia, así como la supresión de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad

· La construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos

· Las de protección y conservación del patrimonio histórico y paisajístico municipal

· Las destinadas a la modernización de la Administración municipal mediante el establecimiento de procesos de gestión documental, digitalización y acceso a redes de comunicación de alta velocidad, fijas y móviles

Cuando se trate de ayuntamientos cuya población no supere los 2.000 habitantes, además podrán realizar contratos que tengan por objeto obras de mejora de las redes viarias y de adecuación, rehabilitación o regeneración de entornos y espacios públicos urbanos.

Anuncis

~ per labotalaria a Desembre 15, 2009.

3 Respostes to “Plan E”

 1. Grisela: Mire la vostra pàgina tots el dies i m’agraden les noticies i els comentaris. S’han de fer propostes coherents en benefici de tots els veïns del terme municipal.

 2. Estaria molt be el canvi i la renovació de tot el sistema de depuració d’aigües que té el nostre municipi. No se que us pareix, però tots els problemes que es generen quan plou per no tenir un bon sistema d’aigües residuals, poden semblar que ens apropem a que algun dia patim tragèdies com en temps passats varen patir gent de Borriol.
  Jo tindria una pregunta per a tots els lectors, ¿Com està l’estat de la depuradora? Abans se en primera persona que el poble patia dies insuportables gràcies a tot el que es podia olorar. Però ara ja no, i no se si és que està arreglada i amb la capacitat suficient per a tota la gent que estem vivint aquí, o es que eixos residus van a parar a un altre llos. Be, a veure qui em pot contestar.

 3. Ja sé que és poc elegant preguntar-se i contestar-se una mateixa, però és que no puc ressistir-me en llançar propostes per al Plan E, o per al F o G o el que siga que supose millorar el nostre poble.

  Primer que res, recolzar la proposta de Cristian, que em pareix molt assenyada i urgent.

  Altres coses que considere que podríen fer-se (açò només és una pluja d’idees, no tinc molt clara la viabilitat, etc. Només és un punt de partida):

  – Un ecoparc (o qualsevol cosa semblant). Per poder desprendre’ns de determinats tipus de deixalles hem d’anar a l’ecoparc de Castelló inventant-nos un domicili fals i un C.P de la capital, perquè dir que eres de Borriol suposa entornar-te’n amb els teus residus darrere.

  – Qualsevol projecte que agilitze les gestions de l’ajuntament, utilitzant per exemple les noves tecnologies. Obtindre un certificat d’empadronament no hauria de costar 2 setmanes… e-oficina ciutadana??

  – Oferir WIFI gratuit.

  – Crear un servei de desenvolupament local on , per exemple, s’estudiaren nous jaciments d’ocupació, es formara a la gent per a l’autoocupació o l’economia social (cooperatives, etc.) com a possibles alternatives a l’atur i a la poca diversitat de la nostra economia.

  – Dotar el museu perquè siga realment un espai obert a la ciutadania (i prestar-lo després, clar!!).

  – Recuperar la zona de la Moreria i la muralla.

  – Etc…

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

 
%d bloggers like this: